05:50
21:39
Nachtmodus

Wat mag (moet) een jager doen als aangeschoten wild in het veld van een buurjager komt? Mag hij daar een vangschot geven?

Een jager is verplicht het dier onnodig lijden te besparen. Hij is echter niet bevoegd zijn geweer in het jachtveld van zijn buurman te gebruiken of zijn jachthond vrij te laten zoeken naar het aangeschoten wild. Tegenstrijdig dus. Naar onze mening zou de regel met betrekking tot het voorkomen van dierenleed moeten prevaleren, hetgeen echter weer tot (vermeend) misbruik zou kunnen leiden.

De kans op een proces verbaal is dus altijd aanwezig: of omdat men iets doet, of omdat men iets nalaat. Wellicht dat een rechter niet tot een veroordeling overgaat en onze opvatting deelt dat het belang van het dier voorrang heeft. Het is daarbij in het voordeel van de jager als hij kan aantonen dat hij hierover goede afspraken heeft met de buurjager.

Artikel 11.27 lid 3 en 11.28 Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)

Bron: 101 vragen over jagen, vraag 1.23 Aangeschoten wild in veld buurjager (uitgave Jagersvereniging en ministerie van LNV, 2007)

 


Is uw vraag voldoende beantwoord? U kunt het bureau van de Jagersvereniging altijd bellen of mailen voor meer informatie.

De Jagersvereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door het gebruik van de gepresenteerde informatie.


Gerelateerde items