05:53
21:37
Nachtmodus

Wat is een wildbeheereenheid (WBE)?

Een wildbeheereenheid is de lokale jagersvereniging in een regio, Nederland kent in totaal ruim 300 WBE’s.

Iedere WBE is een zelfstandige vereniging met een gekozen bestuur, de vereniging bestaat uit alle jachthouders uit het werkgebied die zich vrijwillig als lid hebben gemeld. De WBE is als rechtspersoon binnen haar werkgebied onder meer verantwoordelijk voor het lokale wildbeheerplan, educatie over de jacht en het organiseren van tellingen in samenwerking haar leden. Het aanvragen van ontheffingen, aanwijzingen en vrijstelling gebeurt ook vaak op initiatief van WBE’s.

Iedere WBE beheert doorgaans minstens 5.000 hectare van de ruim twee miljoen hectare jachtgebied in Nederland. De WBE is het eerste aanspreekpunt bij vragen over de jacht in een bepaald gebied. Zij richt zich nadrukkelijk op samenwerking met andere belanghebbenden rond natuur en natuurbeheer, zoals terreinbeheerders, grondeigenaren en de regionale politiek.

Een greep uit de taken van de WBE:

 • Aanleg en instandhouding van wildweiden en wildakkers
 • Het houden van toezicht in het veld
 • Inventarisatie (tellingen) van fauna
 • Aanleveren gegevens aan de FBE
 • De organisatie van bestrijding van wildschade
 • Het geven van voorlichting over jacht, beheer en schadebestrijding
 • Onderhoud van landschapselementen, zoals houtwallen en knotwilgen
 • Het installeren en controleren van nestkasten
 • Plaatsen van reewildspiegels of wildreflectoren
 • Uitvoeren van weidevogelbescherming
 • Het leveren van gegevens aan de WBE-Databank

Op zoek naar een bepaalde WBE? Via onze WBE-pagina vindt u ze allemaal!


Is uw vraag voldoende beantwoord? U kunt het bureau van de Jagersvereniging altijd bellen of mailen voor meer informatie.

De Jagersvereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door het gebruik van de gepresenteerde informatie.


Gerelateerde items