Zon op
08:43
Zon onder
16:54
Nachtmodus

Wanneer is welk jachtseizoen?

Wanneer mogen jagers op welke diersoorten jagen? Wanneer is welk jachtseizoen? Dit wordt grotendeels per provincie geregeld aan de hand van het Faunabeheerplan, een deel wordt ook door de Rijksoverheid vastgelegd (wildsoorten en landelijke vrijstellingen). We kunnen wel vaststellen dat wild het hele jaar verkrijgbaar is. Hierbij een globaal overzicht van wanneer welk jachtseizoen plaatsvindt:

 • Houtduif: 15 oktober – 31 januari (jaarrond bij schade)
 • Wilde eend: 15 augustus – 31 januari (soms al eerder op graan)
 • Fazant: haan – 15 oktober – 31 januari
 • Fazant: hen – 15 oktober – 31 december
 • Konijn: 15 augustus – 31 januari (jaarrond bij schade)
 • Haas: 15 oktober – 31 december
 • Zwarte kraai, kauw, vos en Canadese gans: jaarrond bij schade
 • Grauwe gans, kolgans en brandgans: jaarrond met een dal in de broedperiode (grofweg maart – eind juni) en een dal in een aantal provincies in de winterperiode
 • Ree: verschilt per provincie, maar in het algemeen worden de bokken in de zomer bejaagd (vanaf 1 mei tot en met september) en de geiten in de winter (vanaf januari tot en met half maart)
 • Damhert: 1 augustus t/m 15 februari
 • Wild zwijn: 1 juli t/m 28 februari (buiten de Veluwe en Meinweg jaarrond)
 • Edelhert: 1 augustus t/m 15 februari

Bron: 101 vragen over jagen, vraag 2.06 Openingstijden (uitgave Jagersvereniging en ministerie van LNV, 2007)


Is uw vraag voldoende beantwoord? U kunt het bureau van de Jagersvereniging altijd bellen of mailen voor meer informatie.

De Jagersvereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door het gebruik van de gepresenteerde informatie.


Gerelateerde items