05:22
21:58
Nachtmodus

Wanneer is een watergang een scheiding in een jachtveld?

In een jachtveld van 60 ha. Loopt een watergang van ongeveer 5 meter breed. Dit vormt geen scheiding in het jachtveld. Is een water alleen de breedte van de watergang of behoren daarbij ook de walkanten en eventueel bermen en schouwpaden?

Artikel 11.76 lid 4 sub c Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) spreekt van een scheiding in een jachtveld bij een water breder dan 10 m welke niet gehuurd is voor de jacht. De regelgeving gaat uit van water; bermen en schouwpaden worden hierin niet meegenomen. Schouwpaden zijn onverharde wegen. Ze scheiden het veld niet. Indien de paden gehuurd zijn, mag de oppervlakte worden meegerekend. Indien het water ook is gehuurd, mag het worden meegeteld.

Bron: 101 vragen over jagen, vraag 8.05 Water en schouwpaden (uitgave Jagersvereniging en ministerie van LNV, 2007)

 


Is uw vraag voldoende beantwoord? U kunt het bureau van de Jagersvereniging altijd bellen of mailen voor meer informatie.

De Jagersvereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door het gebruik van de gepresenteerde informatie.


Gerelateerde items