05:33
21:38
Nachtmodus

Is glastuinbouw (kassen) een scheiding in het jachtveld?

In mijn jachtveld van 49 ha staat een kas van 8 ha. Achter de kas ligt 3 ha grond die ook tot mijn jachtveld behoort. Is dat nog met het geweer bejaagbaar?

De cirkels van de jachtveldberekening mogen over de kassen heen worden gelegd (dus vormen ze geen scheiding), maar de daaronder liggende grond mag niet in de oppervlakte worden meegerekend. Zo oordeelde ook het Hof in Den Haag.

Artikel 11.76 Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)

Bron: 101 vragen over jagen, vraag 8.12 Kassen (uitgave Jagersvereniging en ministerie van LNV, 2007)


Is uw vraag voldoende beantwoord? U kunt het bureau van de Jagersvereniging altijd bellen of mailen voor meer informatie.

De Jagersvereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door het gebruik van de gepresenteerde informatie.


Gerelateerde items