05:33
21:38
Nachtmodus

Waarom moet een jager de toestemming van de grondgebruiker hebben, als deze het jachtrecht al heeft gehuurd?

Het jachtrecht heeft een jager nodig om te jagen op wildsoorten, de toestemming van de grondgebruiker heeft de jager nodig voor het beheren en schade te bestrijden.

De Omgevingswet maakt een heel scherpe scheiding tussen jacht en beheer/schadebestrijding. Jagen is het benutten van wild in de tijd dat de jacht erop is geopend en mag gedaan worden door de jachthouder (en anderen met diens toestemming). Om te kunnen beheren of schade te bestrijden heeft een jager naast een ontheffing of vrijstelling de toestemming van de grondgebruiker nodig. Deze toestemming is in de jachthuurovereenkomst van de Jagersvereniging opgenomen.

Artikel 11. 44 lid 5, 11.52 lid 5 en 11.58 lid 6 Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)

Bron: 101 vragen over jagen, vraag 2.09 Toestemming grondgebruiker naast jachthuur (uitgave Jagersvereniging en ministerie van LNV, 2007)


Is uw vraag voldoende beantwoord? U kunt het bureau van de Jagersvereniging altijd bellen of mailen voor meer informatie.

De Jagersvereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door het gebruik van de gepresenteerde informatie.


Gerelateerde items