06:27
20:46
Nachtmodus

Is een jachtveld bestaande uit 30 ha veld en 20 ha water waarvan het jachtrecht is gehuurd een bejaagbaar jachtveld?

Ja,  er ontstaat dan een bejaagbaar jachtveld van 50 ha. De omgevingswet kent voor het jachtveldvereiste geen verschil tussen land en water. De oppervlakte van het water en van het land mag u bij elkaar optellen. Ook vormt een watergang breder dan tien meter geen scheiding in een jachtveld, wanneer men het jachtrecht op dat water heeft gehuurd.

Artikel 11.76 Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)

Bron: 101 vragen over jagen, vraag 8.10 Water (uitgave Jagersvereniging en ministerie van LNV, 2007)


Is uw vraag voldoende beantwoord? U kunt het bureau van de Jagersvereniging altijd bellen of mailen voor meer informatie.

De Jagersvereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door het gebruik van de gepresenteerde informatie.


Gerelateerde items