05:22
21:57
Nachtmodus

Mag een jager zelfstandig schadebestrijding uitvoeren op een veld waar een andere jager het jachtrecht van heeft gehuurd?

Voorbeeld: ‘Een boer met een boerderij van 73 hectare vroeg me of ik als jachtaktehouder op zijn boerderij de duivenschade in gelegerd graan wil bestrijden. Het jachtrecht is verhuurd aan een andere jager, deze heeft aangegeven geen tijd te hebben. Kan ik op het verzoek ingaan? Mag ik een collega jager meenemen?’

Voor de houtduif geldt de “landelijke vrijstelling”. Ter voorkoming en bestrijding van schade mogen houtduiven het gehele jaar worden verontrust en ook gedood, indien er binnen het werkgebied van de WBE in het huidige of komende jaar schade is of dreigt. De vrijstelling geldt voor de grondgebruiker. Dit recht is schriftelijk overdraagbaar aan anderen, ook door u aan uw collega jager.

Artikel 11.43 en 11.44 lid 5 Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)

 

Bron: 101 vragen over jagen, vraag  2.08 Toestemming grondgebruiker (uitgave Jagersvereniging en ministerie van LNV, 2007)


Is uw vraag voldoende beantwoord? U kunt het bureau van de Jagersvereniging altijd bellen of mailen voor meer informatie.

De Jagersvereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door het gebruik van de gepresenteerde informatie.


Gerelateerde items