07:33
19:27
Nachtmodus

Onder de Flora- en faunawet was bepaald dat er bepaalde cirkels in het jachtveld getrokken konden worden, is dit in de Wet natuurbescherming gewijzigd?

Nee, dit is niet gewijzigd. Net als onder de Flora- en faunawet moet een jachtveld aan een aantal eisen voldoen voordat men er met een geweer mag jagen. Zo’n jachtveld moet minimaal 40 ha. groot zijn en er moeten cirkels met een straal van 150 meter in kunnen worden getrokken. Ook de regels voor zogenaamde “uitlopers” zijn niet gewijzigd. In dat geval mag men een cirkel met een straal van 150 meter trekken zo dicht mogelijk tegen de uitloper aan. Vervolgens mag men tot 350 meter van het middelpunt van deze cirkel de uitloper bejagen, voor zover dat deel van het veld in een rechte lijn over eigen veld vanuit het middelpunt van deze cirkel bereikbaar is.

Artikel 3.12 Besluit natuurbescherming

Bron: 101 vragen over jagen, vraag 8.04 Cirkels (uitgave Jagersvereniging en ministerie van LNV, 2007)


Is uw vraag voldoende beantwoord? U kunt het bureau van de Jagersvereniging altijd bellen of mailen voor meer informatie.

De Jagersvereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door het gebruik van de gepresenteerde informatie.


Gerelateerde items