05:32
21:39
Nachtmodus

Mogen hazen in een raster worden geschoten?

Voorbeeld: In een jachtveld bevinden zich, in een goed omrasterde boomgaard van circa 5 ha, op onverklaarbare wijze, toch enkele hazen. Is dit stukje boomgaard aan te merken als een “gewoon” jachtveld en mogen de hazen in het jachtseizoen worden geschoten of is er vanwege het raster geen sprake van een gewoon veld en moet er een speciale ontheffing worden aangevraagd?

U kunt de hazen bejagen in het stukje boomgaard, bij kleinwild is geen sprake van doorkruising van de oppervlakteregels door een afrastering.

Artikel 11.76 Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)

Bron: 101 vragen over jagen, vraag 10.22 Hazen bejagen binnen raster (uitgave Jagersvereniging en ministerie van LNV, 2007)

 


Is uw vraag voldoende beantwoord? U kunt het bureau van de Jagersvereniging altijd bellen of mailen voor meer informatie.

De Jagersvereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door het gebruik van de gepresenteerde informatie.


Gerelateerde items