05:22
21:58
Nachtmodus

Mogen er met kunstlicht wildinventarisaties worden gedaan?

Dit is niet toegestaan. Artikel 3.1 lid 4 en 3.5 lid 2 Wet natuurbescherming verbiedt (opzettelijk) verontrusten van beschermde inheemse dieren. Men moet hiervoor via de Faunabeheereenheid een ontheffing aanvragen.

Bron: 101 vragen over jagen, vraag 1.15 Wildinventarisaties met kunstlicht (uitgave Jagersvereniging en ministerie van LNV, 2007)


Is uw vraag voldoende beantwoord? U kunt het bureau van de Jagersvereniging altijd bellen of mailen voor meer informatie.

De Jagersvereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door het gebruik van de gepresenteerde informatie.


Gerelateerde items