06:29
20:45
Nachtmodus

Mogen (staande) honden gebruikt worden bij tellingen en wildinventarisaties?

Indien u bij tellingen staande honden zou inzetten om beter te kunnen tellen bent u opzettelijk dieren aan het verontrusten. Dit mag niet in Nederland, maar wel in de ons omringende landen. Bij tellingen in Nederland mag u alleen tellen vanaf wegen en paden. U mag dus niet door het terrein gaan (al dan niet met een hond) om op deze manier dieren op te doen of beter in het zicht te krijgen.

Bij tellingen in Nederland worden er dus systematisch minder dieren geteld dan in het buitenland. Met deze factor wordt rekening gehouden bij de berekening van de wildstand.

 


Is uw vraag voldoende beantwoord? U kunt het bureau van de Jagersvereniging altijd bellen of mailen voor meer informatie.

De Jagersvereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door het gebruik van de gepresenteerde informatie.


Gerelateerde items