08:38
16:22
Nachtmodus

Mogen er houtduiven geschoten worden op een industrieterrein die daar veel overlast geven?

Een jager heeft een jachtveld van 50 hectare, waarop een klein industrieterreintje aansluit met een graansilo en een paar schuren. De eigenaar van het bedrijf heeft veel last van houtduiven (uitwerpselen). Mag de jager daar met toestemming van de grondgebruiker, duiven bejagen?

Indien het jachtveld het karakter heeft van een bebouwde kom in de zin van de Wet natuurbescherming mag men geen gebruik maken van het geweer.

Artikel 3.21 lid 3 Wet natuurbescherming

Bron: 101 vragen over jagen, vraag 2.22 Houtduiven (uitgave Jagersvereniging en ministerie van LNV, 2007)


Is uw vraag voldoende beantwoord? U kunt het bureau van de Jagersvereniging altijd bellen of mailen voor meer informatie.

De Jagersvereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door het gebruik van de gepresenteerde informatie.


Gerelateerde items