05:32
21:39
Nachtmodus

Mogen er houtduiven geschoten worden op een industrieterrein die daar veel overlast geven?

Een jager heeft een jachtveld van 50 hectare, waarop een klein industrieterreintje aansluit met een graansilo en een paar schuren. De eigenaar van het bedrijf heeft veel last van houtduiven (uitwerpselen). Mag de jager daar met toestemming van de grondgebruiker, duiven bejagen?

Indien het jachtveld geheel of gedeeltelijk (waardoor jachtveld , 40 ha is) ligt binnen de bebouwingscontour jacht (oude bebouwde kom begrip) mag men geen gebruik maken van het geweer.

Artikel 11.83 lid 1 sub b Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)

Bron: 101 vragen over jagen, vraag 2.22 Houtduiven (uitgave Jagersvereniging en ministerie van LNV, 2007)


Is uw vraag voldoende beantwoord? U kunt het bureau van de Jagersvereniging altijd bellen of mailen voor meer informatie.

De Jagersvereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door het gebruik van de gepresenteerde informatie.


Gerelateerde items