05:23
21:58
Nachtmodus

Mag een boer op zijn eigen land houtduiven schieten?

Ik ben boer op 75 hectare in de Flevopolder, de jacht is verhuurd. Zelf jaag ik bij mijn kameraad in Overijssel. Mag ik de landelijke vrijstelling voor duif en konijn op mijn eigen grond gebruiken, ondanks dat de jacht verhuurd is?

Ja, het recht om deze vrijstelling te gebruiken is een apart recht, naast het jachtrecht. Om van de vrijstelling gebruik te maken is het niet nodig dat u tevens gerechtigd bent het genot van de jacht uit te oefenen. De grondgebruiker (of iemand met diens toestemming) behoeft niet over het jachtgenot te beschikken. Wanneer bij het bestrijden van duiven/konijnenschade gebruik wordt gemaakt van een geweer, is de “40-ha regeling” van kracht. Een vrijstelling mag alleen worden gebruikt indien er schade is of het komend jaar dreigt binnen het werkgebied van de WBE.

Artikel 11.43 en 11.44 lid 5 Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)

Bron: 101 vragen over jagen, vraag 2.10 Vrijstelling voor houtduif en konijn (uitgave Jagersvereniging en ministerie van LNV, 2007)


Is uw vraag voldoende beantwoord? U kunt het bureau van de Jagersvereniging altijd bellen of mailen voor meer informatie.

De Jagersvereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door het gebruik van de gepresenteerde informatie.


Gerelateerde items