07:29
19:32
Nachtmodus

Moeten gehouden fazanten voorzien zijn van een gesloten pootring?

Ja. Een fazant is een inheemse beschermde diersoort. Volgens artikel 3.28 Besluit natuurbescherming mogen gefokte fazanten worden gehouden mits deze zijn voorzien van een vaste pootring.

De pootringen voor in Nederland gefokte en geboren vogels kunnen worden aangevraagd bij een erkende organisatie.  Dit zijn de volgende organisaties:

Kleindier Liefhebbers Nederland, www.kleindierliefhebbers.nl

Belangenbehartiging Europese Cultuurvogel, www.bec-info.com

Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers, www.nbvv.nl

Aviornis International Nederland, www.aviornis.nl

Parkieten Sociëteit, www.parkietensocieteit.nl

 

Voor uitgebreide informatie over pootringen voor vogels, zie de site van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland: www.rvo.nl

Artikel 3.28 Besluit natuurbescherming en bijlage 6 Regeling natuurbescherming

Bron: 101 vragen over jagen, vraag 15.01 Fazanten en pootring (uitgave Jagersvereniging en ministerie van LNV, 2007)


Is uw vraag voldoende beantwoord? U kunt het bureau van de Jagersvereniging altijd bellen of mailen voor meer informatie.

De Jagersvereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door het gebruik van de gepresenteerde informatie.


Gerelateerde items