05:23
21:58
Nachtmodus

Is het toegestaan om fazanteneieren te rapen afkomstig van uitgemaaide nesten?

Het rapen van eieren van beschermde inheemse diersoorten, waar onder fazanten, is verboden evenals het terugzetten van fazanten is ook niet toegestaan.

Artikel 11.37 lid 1 sub c Besluit activiteiten leefomgevingen (Bal) en artikel 8.74n Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl)

Bron: 101 vragen over jagen, vraag 15.02 Terugzetten fazanten (uitgave Jagersvereniging en ministerie van LNV, 2007)


Is uw vraag voldoende beantwoord? U kunt het bureau van de Jagersvereniging altijd bellen of mailen voor meer informatie.

De Jagersvereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door het gebruik van de gepresenteerde informatie.


Gerelateerde items