05:53
21:37
Nachtmodus

Hoeveel jachtwapens mag een jager maximaal in zijn bezit hebben?

Houders van een jachtakte mogen in principe ten hoogste zes jachtwapens als hoofdhouder voorhanden hebben. De vijfjarige overgangstermijn om zeven of meer wapens voorhanden te hebben is in 2001 vervallen. Als je echter de noodzaak voor elk der wapens kunt aantonen dan is vermelding van meer wapens op de akte mogelijk.

Naast het feit dat een jachthouder zelf 6 wapens voorhanden mag hebben als zijnde hoofdhouder, mag deze jager ook maximaal 6 wapens als medegebruik op akte hebben. Een medegebruiker mag deze wapens niet zelf in de kluis bewaren maar dient een dergelijk wapen op de dag van jagen op te halen en ook weer op dezelfde terug te brengen.

Artikel 43, lid 2 en artikel 56 Regeling Wapens en Munitie

Bron: 101 vragen over jagen, vraag 4.12 Aantal wapens op jachtakte  (uitgave Jagersvereniging en ministerie van LNV, 2007)

 


Is uw vraag voldoende beantwoord? U kunt het bureau van de Jagersvereniging altijd bellen of mailen voor meer informatie.

De Jagersvereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door het gebruik van de gepresenteerde informatie.


Gerelateerde items