05:32
21:39
Nachtmodus

Mag een red-dot richtmiddel (verlicht richtmiddel) gebruikt worden?

Het gebruik van een verlicht richtkruis/punt in de kijker is toegestaan. Hoe deze punt gevormd wordt is niet van belang, er zijn echter wel verschillen hierin.

Niet toegestaan zijn lichtpunten die op het dier worden geprojecteerd, tenzij u hiervoor een ontheffing heeft. Hiermee wordt bedoeld de punten die waar te nemen zijn zonder door de richtkijker te kijken, dus met het blote oog. Een ander elektronisch hulpmiddel is een richtkijker die het restlicht versterkt (of opzetstuk), wat ook niet is toegestaan zonder ontheffing.


Is uw vraag voldoende beantwoord? U kunt het bureau van de Jagersvereniging altijd bellen of mailen voor meer informatie.

De Jagersvereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door het gebruik van de gepresenteerde informatie.


Gerelateerde items