05:22
21:58
Nachtmodus

Mag een niet jagende grondgebruiker op eigen erf van ca. 1 ha met behulp van een kastval of vangkooi verwilderde katten vangen?

 

Ja, dat is toegestaan omdat de kastval en de vangkooi in artikel 11.72 Besluit activiteiten leefomgeving is aangewezen als een vangmiddel waarmee dieren mogen worden gevangen en omdat de verwilderde kat niet onder de bescherming van de Omgevingswet valt. De oppervlakteregeling (40 ha) is hier niet van kracht.

Artikel 11.72 Besluit activiteiten leefomgeving Bal)

Bron: 101 vragen over jagen, vraag 13.03 Kastval (uitgave Jagersvereniging en ministerie van LNV, 2007)


Is uw vraag voldoende beantwoord? U kunt het bureau van de Jagersvereniging altijd bellen of mailen voor meer informatie.

De Jagersvereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door het gebruik van de gepresenteerde informatie.


Gerelateerde items