07:26
19:37
Nachtmodus

Is een kastval of vangkooi een geoorloofd middel om verwilderde katten/nertsen mee vangen?

Bij de tot jagen geoorloofde middelen staat geen kastval of vangkooi. Er mag dus geen wild (haas/konijn/fazant/wilde eend/houtduif) mee worden gevangen. In het Besluit natuurbescherming worden in artikel 3.9 de middelen opgesomd die daarbij mogen worden gebruikt. Hieronder valt ook de kastval of vangkooi, die gebruikt mag worden voor de verwilderde kat en nerts.

Artikel 3.3 Wet natuurbescherming en artikel 3.9 Besluit natuurbescherming

Bron: 101 vragen over jagen, vraag 13.02 Kastval en verwilderde katten/ nertsen  (uitgave Jagersvereniging en ministerie van LNV, 2007)


Is uw vraag voldoende beantwoord? U kunt het bureau van de Jagersvereniging altijd bellen of mailen voor meer informatie.

De Jagersvereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door het gebruik van de gepresenteerde informatie.


Gerelateerde items