05:23
21:58
Nachtmodus

Is een kastval of vangkooi een geoorloofd middel om verwilderde katten/nertsen mee vangen?

Bij de tot jagen geoorloofde middelen staat geen kastval of vangkooi. Er mag dus geen wild (=haas/konijn/fazant/wilde eend/houtduif) mee worden gevangen. Uit artikel 11.72 Bal volgt de kastval of vangkooi, gebruikt mag worden voor de verwilderde kat en nerts.

Artikel 311.72 Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)

Bron: 101 vragen over jagen, vraag 13.02 Kastval en verwilderde katten/ nertsen  (uitgave Jagersvereniging en ministerie van LNV, 2007)


Is uw vraag voldoende beantwoord? U kunt het bureau van de Jagersvereniging altijd bellen of mailen voor meer informatie.

De Jagersvereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door het gebruik van de gepresenteerde informatie.


Gerelateerde items