07:41
19:16
Nachtmodus

Mag een luchtbuks worden gebruikt om te jagen?

Een luchtbuks kan niet op de jachtakte worden vermeld. Het is namelijk geen geoorloofd middel voor jacht, beheer en schadebestrijding. De provincie kan middels een ontheffing een uitzondering hierop maken in die situaties dat een vuurwapen of andere middelen niet gebruikt kunnen worden. Het aanvragen van een ontheffing wordt gedaan via de Faunabeheereenheid van de provincie. Zie: www.faunabeheereenheid.nl

Een luchtbuks mag alleen gebruikt worden voor het schieten op kaarten op bijvoorbeeld schietbanen. Een luchtbuks mag ook binnenshuis gebruikt worden voor het schieten op kaarten, waarbij het belangrijk is voldoende veiligheidsmaatregelen te nemen. Het is onverstandig een luchtbuks buitenshuis te gebruiken als men ook over een jachtakte beschikt. Immers klachten over het gebruik van een luchtbuks kan leiden tot het intrekken van de jachtakte!


Is uw vraag voldoende beantwoord? U kunt het bureau van de Jagersvereniging altijd bellen of mailen voor meer informatie.

De Jagersvereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door het gebruik van de gepresenteerde informatie.


Gerelateerde items