07:43
19:13
Nachtmodus

Mag een jachtaktehouder ook met jachtvogels jagen?

Nee, daarvoor is een valkeniersakte nodig. Jachtvogels mogen voor het vangen of doden van dieren slechts gebruikt worden door personen die in het bezit zijn van een geldige valkeniersakte.

Artikel 3.30, lid 1, onderdeel a Wet natuurbescherming. Bron: 101 vragen over jagen, vraag 13.01 Jachtvogels (uitgave Jagersvereniging en ministerie van LNV, 2007)


Is uw vraag voldoende beantwoord? U kunt het bureau van de Jagersvereniging altijd bellen of mailen voor meer informatie.

De Jagersvereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door het gebruik van de gepresenteerde informatie.


Gerelateerde items