05:50
21:39
Nachtmodus

Mag een “jachtaktehouder” ook met jachtvogels jagen?

Nee, daarvoor is een “valkeniersakte” nodig. Jachtvogels mogen voor het vangen of doden van dieren slechts gebruikt worden door personen die in het bezit zijn van een geldige “valkeniersakte”.

Artikel 5.1 lid 1 sub g Omgevingswet en artikel 11.85 Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Bron: 101 vragen over jagen, vraag 13.01 Jachtvogels (uitgave Jagersvereniging en ministerie van LNV, 2007)


Is uw vraag voldoende beantwoord? U kunt het bureau van de Jagersvereniging altijd bellen of mailen voor meer informatie.

De Jagersvereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door het gebruik van de gepresenteerde informatie.


Gerelateerde items