05:33
21:38
Nachtmodus

Mag een jager met een havik of een slechtvalk vanuit of vanaf een voertuig jagen? Hoe zit het met schadebestrijding?

Artikel 11.66 lid 1 sub d Bal verbiedt de uitoefening van de jacht vanuit een voertuig. Artikel 11.83 lid 1 sub e Bal verbiedt alleen het gebruik van het geweer vanuit een rijdend voertuig. Hieruit valt op te maken dat beheer en schadebestrijding mogelijk is vanuit een stilstaand voertuig. In de “ontheffing” kan de provincie echter wel nadere regels hierover opnemen.

Artikel 11.66 lid 1 sub d en artikel 11.83 lid 1 sub e Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)

Bron: 101 vragen over jagen, vraag 7.02 Jagen vanuit een voertuig (uitgave Jagersvereniging en ministerie van LNV, 2007)


Is uw vraag voldoende beantwoord? U kunt het bureau van de Jagersvereniging altijd bellen of mailen voor meer informatie.

De Jagersvereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door het gebruik van de gepresenteerde informatie.


Gerelateerde items