08:38
16:22
Nachtmodus

Mag een jager met een havik of een slechtvalk vanuit of vanaf een voertuig jagen? Hoe zit het met schadebestrijding?

De Wet natuurbescherming verbiedt in artikel 3.21 de jacht uit te oefenen vanuit een voertuig. Het Besluit natuurbescherming, artikel 3.16 verbiedt alleen het gebruik van het geweer vanuit een rijdend voertuig. Hieruit valt op te maken dat beheer en schadebestrijding mogelijk is vanuit een stilstaand voertuig. In de ontheffing kan de provincie echter wel nadere regels hierover opnemen.

Artikel 3.21, lid 5, onderdeel c Wet Natuurbescherming en artikel 3.16, lid 1, onderdeel d Besluit natuurbescherming Bron: 101 vragen over jagen, vraag 7.02 Jagen vanuit een voertuig (uitgave Jagersvereniging en ministerie van LNV, 2007)


Is uw vraag voldoende beantwoord? U kunt het bureau van de Jagersvereniging altijd bellen of mailen voor meer informatie.

De Jagersvereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door het gebruik van de gepresenteerde informatie.


Gerelateerde items