05:22
21:57
Nachtmodus

Kan een Wildbeheereenheid een buitengezelschapsverklaring afgeven op een blok kleiner dan 40 ha?

Voorbeeld: In een Wildbeheereenheid (WBE) wordt gewerkt met het systeem waarbij de WBE jachthouder is en waarbij de leden jaarlijks een buitengezelschapsverklaring krijgen (artikel 11.64 lid 1 sub d onder 2 Bal) om op een bepaald deel (ook wel blok genoemd) van het veld te jagen. Het jachtveld van de WBE bestaat uit een aaneengesloten stuk. Vraag : is het mogelijk om een lid toestemming te geven op een blok dat kleiner is dan 40 ha?

Ja, het is wettelijk toegestaan om een lid van de WBE een toestemming te geven op een blok dat kleiner is dan 40 ha. Wel moet het totale veld van de WBE groter zijn dan het aantal toestemminghouders maal 40 ha.

Artikel 11.76 lid 2 Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)

Bron: 101 vragen over jagen, vraag 8.08 Toestemming binnen WBE (uitgave Jagersvereniging en ministerie van LNV, 2007)


Is uw vraag voldoende beantwoord? U kunt het bureau van de Jagersvereniging altijd bellen of mailen voor meer informatie.

De Jagersvereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door het gebruik van de gepresenteerde informatie.


Gerelateerde items