05:32
21:39
Nachtmodus

Kan de politie eisen dat de door haar vervaardigde jachthuurcontracten moeten worden gebruikt?

Nee, elke overeenkomst kan worden gebruikt, indien aan de eisen gesteld bij of krachtens de wet wordt voldaan. De jachthuurovereenkomsten van de Jagersvereniging voldoen aan deze eisen. Zie: www.jagersvereniging.nl/downloads/jachthuur/

Artikel 8.3 lid 1 sub d Omgevingswet (Ow)

Bron: 101 vragen over jagen, vraag 6.03 Gebruik jachthuurcontracten (uitgave Jagersvereniging en ministerie van LNV, 2007)


Is uw vraag voldoende beantwoord? U kunt het bureau van de Jagersvereniging altijd bellen of mailen voor meer informatie.

De Jagersvereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door het gebruik van de gepresenteerde informatie.


Gerelateerde items