Zon op
08:29
Zon onder
17:13
Nachtmodus

Is jagen in Nederland toegestaan?

Het is in Nederland toegestaan om te jagen op wild tijdens het jachtseizoen. Deze seizoenen worden door de Rijksoverheid vastgesteld. In deze periode is het alle jachthouders, jagers met een jachtveld, toegestaan om de wildstand in hun jachtgebied duurzaam te benutten voor consumptie. Binnen het lokale samenwerkingsverband van jagers, de wildbeheereenheden, worden hier naar aanleiding van tellingen afspraken over gemaakt.

De wildsoorten waarop wordt gejaagd zijn haas, fazant, wilde eend, houtduif en konijn. De Wet natuurbescherming maakt een onderscheid tussen jacht, beheer en schadebestrijding. Deze drie jachtvormen worden in de volksmond alle drie aangeduid als jacht

Artikel 3.5 Regeling natuurbescherming

Bron: 101 vragen over jagen, vraag 1.01 Jagen (uitgave Jagersvereniging en ministerie van LNV, 2007)


Is uw vraag voldoende beantwoord? U kunt het bureau van de Jagersvereniging altijd bellen of mailen voor meer informatie.

De Jagersvereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door het gebruik van de gepresenteerde informatie.


Gerelateerde items