06:29
20:45
Nachtmodus

Is het mogelijk om wild te gebruiken voor hondentraining?

Het is toegestaan om met wild een hond te trainen. Wel moet men aannemelijk kunnen maken dat men dit wild op legale wijze heeft verkregen door bijvoorbeeld een bonnetje van de poelier, schriftelijke bevestiging van een jager welke de dieren hiervoor aan de hondentrainer heeft gegeven of in het geval dat de hondentrainer zelf de dieren heeft geschoten door het tonen van zijn/haar jachtakte. Hiervoor heeft men geen vergunning nodig.

 


Is uw vraag voldoende beantwoord? U kunt het bureau van de Jagersvereniging altijd bellen of mailen voor meer informatie.

De Jagersvereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door het gebruik van de gepresenteerde informatie.


Gerelateerde items