05:53
21:37
Nachtmodus

Mag een jager een door hem geschoten stuk wild ophalen in het veld van de buurjager?

Volgens de wet mag u een stuk wild dat u heeft geschoten en dat in uw buurmans jachtveld is gevallen, ophalen. Het is geen jagen in de zin van de wet. U dient uw geweer wel te ontladen en bij voorkeur in een foedraal te doen voordat u dit veld betreedt, anders handelt u in strijd met de bepalingen van artikel 11.84 lid 2 Besluit activiteiten leefomgeving(Bal). Indien u zich laat vergezellen door een jachthond, dient deze aangelijnd te zijn.

Bron: 101 vragen over jagen, vraag 1.14 Wild ophalen in buurmans jachtveld (uitgave Jagersvereniging en ministerie van LNV, 2007)

 


Is uw vraag voldoende beantwoord? U kunt het bureau van de Jagersvereniging altijd bellen of mailen voor meer informatie.

De Jagersvereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door het gebruik van de gepresenteerde informatie.


Gerelateerde items