05:23
21:58
Nachtmodus

Mag een geweer in de auto blijven liggen als er na de jacht iets wordt gedronken in een café?

Nee dit mag niet. Het geweer moet in een foedraal onder direct toezicht blijven van de jachtaktehouder, dus het café mee innemen. Het advies daarbij is om vooraf bij de uitbater van het café te informeren of dit gelegen komt.

Circulaire Wapens en Munitie

Bron: 101 vragen over jagen, vraag 10.18 Geweer na de jacht (uitgave Jagersvereniging en ministerie van LNV, 2007)


Is uw vraag voldoende beantwoord? U kunt het bureau van de Jagersvereniging altijd bellen of mailen voor meer informatie.

De Jagersvereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door het gebruik van de gepresenteerde informatie.


Gerelateerde items