05:50
21:39
Nachtmodus

Is een dummy-launcher vergunningplichtig?

Een dummy-launcher is een toestel om een voorwerp weg te schieten waarmee een vluchtend of vallend dier wordt nagebootst, om jachthonden te trainen. De dummy die enige gelijkenis heeft met een dier wordt weggeschoten d.m.v. een slaghoedje gevuld met een explosief. Hierdoor valt een dummy-launcher in de categorie vuurwapens.

In de Circulaire wapens en munitie (Bijzonder Deel B, art. 5.4.) is vermeld dat voor het voorhanden hebben van alle dummy-launchers een verlof is vereist als bedoeld in artikel 28, eerste lid, van de WWM. Om een dergelijk (draag)verlof voor een dummy-launcher (ten behoeve van het africhten van honden) aan te vragen dient men aan te tonen een ‘redelijk belang’ te hebben om een dummy-launcher voorhanden te hebben. Dit redelijk belang kan worden aangetoond door het overleggen van een geldige jachtakte, een lidmaatschapsbewijs van een (jacht)hondenvereniging of een schriftelijke verklaring van het bestuur van een (jacht)hondenvereniging waaruit blijkt dat de aanvrager is aangesteld als hondentrainer. Daarnaast dient de aanvrager aan te tonen dat de eigenaar of beheerder van het terrein waar het africhten van de honden plaatsvindt geen bezwaar heeft tegen het gebruik van een dummy-launcher op zijn terrein.

De aanvrager kan dit aantonen middels een schriftelijke verklaring van de eigenaar van het betreffende terrein of door het overleggen van de eigendomspapieren indien de aanvrager zelf de eigenaar van het terrein is. Hoewel het voor individuele jachthondenbezitters lastiger is om een verlof voor een dummy-launcher te verkrijgen, kunnen leden van de Jagersvereniging een brief aanvragen bij hun vereniging die kan helpen een ‘redelijk belang’ aan te tonen.

Een dergelijk verlof dient te worden aangevraagd bij de afdeling Korpscheftaken van politie waar uw woonplaats onder valt, te bereiken via het algemene politienummer 0900 – 8844


Is uw vraag voldoende beantwoord? U kunt het bureau van de Jagersvereniging altijd bellen of mailen voor meer informatie.

De Jagersvereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door het gebruik van de gepresenteerde informatie.


Gerelateerde items