Zon op
05:33
Zon onder
21:54
Nachtmodus

Wie zijn wij?

De Jagersvereniging is een professionele belangenbehartiger van jagers en voorjagers (mensen met jachthonden) in Nederland en werkt samen met alle partijen die zich verbonden voelen met verantwoord beheren en benutten van het Nederlandse landschap. Dit doet zij door stakeholders en publiek te voorzien van achtergrondinformatie en gegevens over de jacht. Het bureau van de vereniging heeft een afdeling ecologie, juridische zaken, belangenbehartiging en communicatie.

Jagen in Nederland

De Nederlandse jagers beleven veel plezier aan het in de natuur zijn en het oogsten van de wildstand in hun jachtvelden. Zij treden ook op als dieren hinder of (landbouw)schade veroorzaken. Nederland is een druk land: veel steden en dorpen, een ogenschijnlijke wirwar van asfaltwegen, prachtige natuurgebieden, een zeer productieve landbouw én een zeer rijk dieren- en plantenleven. Sommige soorten (zoals ganzen, vossen en wilde zwijnen) profiteren sterk van de menselijke activiteiten. Dit is één van de redenen dat Nederland onder haar inwoners ruim 27.000 jagers heeft.

Wie zijn wij?

De Jagersvereniging is een landelijke organisatie met ruim 21.000 leden. Zij verricht onderzoek naar diersoorten en geeft adviezen aan de 300 lokale jagersverenigingen. In haar werkwijze staat het streven naar biodiversiteit centraal, waarbij een verstandig gebruik van de fauna (duurzame benutting) mogelijk is.

Feiten en cijfers

 • Ruim 2,3 miljoen hectare Nederland is jachtveld
 • Er wordt gejaagd om te benutten, om te beschermen en om te beheren
 • 27.000 jachtaktehouders
 • Jaarlijks 13.000 FTE vrijwilligerswerk in het landschap
 • 21.000 leden
 • Verenigd in ruim 300 lokale jagersverenigingen
 • Een jaarlijkse maatschappelijke toegevoegde waarde van 600 miljoen euro
 • 12 provinciale besturen
 • Ruim 2000 vrijwillige bestuurders
 • Vertegenwoordiging in de 12 faunabeheereenheden
 • 22 fulltime professionals in dienst
 • Vaktijdschrift De jager met 45.000 lezers
 • Jaarlijks 5.000 deelnemers aan jachthondenproeven, op ruim 60 verschillende locaties