05:50
21:39
Nachtmodus

Jaarverslagen

Met dit publiek jaarverslag informeren we in de eerste plaats onze leden. Het laat zien waar de vereniging zich in het jaar ervoor hard voor maakte en haar tijd, energie en geld aan besteedde. Daarnaast heeft het tot doel om alle andere partijen met wie jagers, voorjagers en wildbeheereenheden samenwerken te voorzien van informatie over de Jagersvereniging.

Tot een aantal jaar terug maakte de vereniging uitsluitend een financieel jaarverslag dat vooral een gedetailleerd overzicht van inkomsten en uitgaven was. Het landelijk bestuur legt hiermee verantwoording af aan de ledenraad, die bestaat uit de afgevaardigden namens WBE’s en namens individuele leden. Omdat vergelijkbare organisaties en verenigingen er steeds vaker voor kozen om ook een jaarverslag te maken dat toegankelijk is voor een groter publiek is met ingang van 2019 dit voorbeeld ook door de Jagersvereniging gevolgd.

Jaarrekening 2021

De jaarrekening over 2021 is op 7 juni 2022 vastgesteld door de ledenraad tijdens de vergadering van de ledenraad. Voorafgaand aan deze vergadering daaraan heeft het landelijk bestuur de jaarrekening besproken met de Raad van Advies. Ook heeft de Raad van Advies gesproken met de accountant die de jaarrekening heeft samengesteld. In de vergadering van de ledenraad op 7 juni 2022 heeft de Raad van Advies heeft een positief oordeel afgegeven over de jaarrekening 2021 en het gevoerde financiële beleid in hetzelfde jaar.

Download het jaarverslag van 2021 Download het jaarverslag van 2020 (2 MB) Download het jaarverslag van 2019 (4 MB)