Zon op
05:29
Zon onder
21:56
Nachtmodus

Jaarverslagen

Met dit publiek jaarverslag informeren we in de eerste plaats onze leden. Het laat zien waar de vereniging zich in het jaar ervoor hard voor maakte en haar tijd, energie en geld aan besteedde. Daarnaast heeft het tot doel om alle andere partijen met wie jagers, voorjagers en wildbeheereenheden samenwerken te voorzien van informatie over de Jagersvereniging.

Tot twee jaar terug maakte de vereniging uitsluitend een financieel jaarverslag dat vooral een gedetailleerd overzicht van inkomsten en uitgaven was. Het landelijk bestuur legt hiermee verantwoording af aan de ledenraad, die bestaat uit de afgevaardigden namens WBE’s en namens individuele leden. Omdat vergelijkbare organisaties en verenigingen er steeds vaker voor kozen om ook een jaarverslag te maken dat toegankelijk is voor een groter publiek is met ingang van 2019 dit voorbeeld ook door de Jagersvereniging gevolgd.

Download het jaarverslag van 2020 (2 MB) Download het jaarverslag van 2019 (4 MB)