05:50
21:39
Nachtmodus
Foto: Robert Jan Asselbergs

Zeeland verleent ontheffing voor afschot damherten Haringvreter

Het overschot aan damherten op het eiland de Haringvreter in het Veerse Meer, Zeeland mag vanaf 1 november teruggedrongen worden. Dit hebben Gedeputeerde Staten van Zeeland op dinsdag 22 januari besloten. De afgelopen twee jaar zijn de aantallen in dit Natura 2000 gebied verdubbeld van 275 naar ruim 500 exemplaren. Veel te veel voor dit eilandje van 92 hectare. 

Gedeputeerde Staten van Zeeland besloten op dinsdag 22 januari vergunning te verlenen aan Staatsbosbeheer voor het afschieten van de damherten. Volgens het dagelijks provinciebestuur zijn er voldoende redenen om tot het afschot over te gaan: ‘het beschermen van flora en fauna tegen overbegrazing door damherten, en het voorkomen van onnodig lijden bij de damherten zelf, als gevolg van voedseltekort en parasitaire ziekten’.

De Jagersvereniging dringt al jaren aan op zorgvuldig beheer. Martin Groenendijk, voorzitter Jagersvereniging provincie Zeeland meldt “Hieruit blijkt weer dat zonder beheer, waar wij jaren op aandrongen, draconische maatregelen nodig zijn in het kader van Natura 2000 en dierenwelzijn. Onvoorstelbaar dat een eilandje van 90 hectare als geschikt leefgebied voor damherten wordt aangemerkt.”

Onderzoek Alterra
Onderzoeksbureau Alterra van Wageningen University deed anderhalf jaar geleden, in opdracht van Staatsbosbeheer en Provincie Zeeland onderzoek naar de damherten op de Haringvreter. Daar kwam uit dat op het 92 hectare metende eiland, zomers minder dan 300 damherten leefde. Door onder andere de zachte winter heeft de groep damherten zich kunnen vermenigvuldigen waarbij geschat werd dat het zo maar boven de 500 uit zou kunnen lopen. Deze voorspelling is ook uitgekomen. Op dit moment zijn er ruim 500 dieren geteld.

Volgens Alterra zou er voor 80 dieren voldoende voedsel en beschutting zijn om te kunnen overleven op deze oppervlakte, ook bij een strenge winter. Staatsbosbeheer wil uiteindelijk het aantal terugbrengen tot zo’n 150 stuks.

Ontheffing
Vanaf 1 november mag afschot plaatsvinden van de damherten op de Haringvreter. Deze ontheffing is een aanvulling op het lopende faunabeheerplan damhert. Provincie Zeeland heeft de Haringvreter als derde leefgebied aangewezen, wat betekend dat er ontheffing verleend kon worden voor populatiebeheer. Afschot is toegestaan van een uur voor zonsopgang en een uur na zonsondergang. Het is niet toegestaan afschot te plegen tijdens het vogelbroedseizoen van 15 maart tot 15 juli.

Lees meer op de website van de PZC

pzc.nl
  • Delen:

Meer informatie


Gerelateerd nieuws


Gerelateerde items