05:50
21:39
Nachtmodus
Foto: Anoeska van Slegtenhorst

Jagersvereniging: Veiligheid in het (Zeeuwse) buitengebied dient altijd gewaarborgd te worden

De Jagersvereniging maakt zich grote zorgen over de veiligheid in het Zeeuwse buitengebied nu BOA’s van de Provincie Zeeland nog slechts tijdens kantoortijden toezicht houden. De Jagersvereniging heeft daarom het initiatief genomen voor een brandbrief aan de Provincie Zeeland. Vandaag wordt deze brandbrief opgevolgd in een gesprek met de RUD.

De regionale uitvoeringsdienst Zeeland (RUD, de organisatie die voor de Provincie Zeeland toezicht houdt op naleving van oa de Natuurbeschermingswet) heeft recentelijk besloten dat al haar groene-domein-2-BOA’s niet meer buiten kantoortijden werken. Dit betekent dus dat er na 17:00 uur geen BOA’s meer het veld ingaan, en dat er juist op díe tijden dat er veel milieucriminaliteit plaatsvindt geen handhaving is.

De Jagersvereniging vindt dit een zeer zorgelijke situatie. Juist in een plattelandsprovincie als Zeeland zou de veiligheid ook op het platteland gewaarborgd moeten zijn en daar mogen geen door werktijd ingegeven uitzonderingen op zijn. Het beleid zoals dat nu in Zeeland wordt gevoerd heeft tot grote onrust geleid onder de leden van de Jagersvereniging.

De Jagersvereniging heeft het voortouw genomen en mede namens vier andere betrokken partijen* haar zorgen geuit door een brandbrief te sturen aan Provinciale Staten. Hierin vragen de vijf organisaties aan de Provincie Zeeland om haar wettelijke taak als bevoegd gezag niet langer te verzaken en in te grijpen.

Provinciale Staten moeten de RUD opdragen om meer, gestructureerd en beter samen te werken met particulieren groene-domein-2-BOA’s. De RUD moet met name de milieucriminaliteit bestrijden die bij de plattelandsbevolking leidt tot een onveiligheidsgevoel. Provinciale Staten mogen niet toestaan dat de RUD haar handhavingstaken slechts beperkt tot kantoortijden.

24 November 2017 heeft Kees van Hulst, regiomanager Zeeland van de Jagersvereniging, een gesprek met de RUD. Hierin zal besproken worden hoe de provincie de brandbrief heeft opgepakt.

* initiatiefnemers brandbrief:

ZLTO
Zeeuws Particulier Grondbezit
Nederlandse Vereniging voor Natuurtoezicht
Nederlandse Organisatie voor Jacht en Grondbeheer
Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging

 

Lees de brandbrief over de veiligheid in het Zeeuwse buitengebied hier:

Brandbrief van de vijf organisaties aan Provinciale Staten en het College van Gedeputeerde Staten van Zeeland
  • Delen:

Gerelateerde items