05:22
21:58
Nachtmodus

Jeroen Koorevaar

Hoe bent u voor het eerst in aanraking gekomen met de jacht?
Tijdens logeerpartijtjes in de herfstvakantie hingen op de boerderij van kennissen in de Alblasserwaard de hazen in de koeienstal te besterven. Ik weet niet beter of platteland en jagen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Wat betekent het woord ‘jagen’ voor u?
Jagen is voor mij het verkrijgen van een mooi stuk vlees uit de natuur. Mede hierdoor ben ik me bewuster van mijn voedselkeuze als consument.

Welke rol ziet u voor jagers weggelegd in het Nederlandse landschap?

Jagers kunnen met hun kennis van de natuur in het cultuurlandschap waarin wij leven een bijdrage leveren aan het vergroten van de biodiversiteit. Beheer van landschapselementen en beschermen van kwetsbare natuur horen hier bij.

We leven in toenemende mate in steden, wat betekent dat voor onze relatie met de natuur?
In mijn beleving gaat men natuur meer waarderen, zonder te weten wat natuur nu eigenlijk is. Mooie beelden in films en documentaires geven dan een heel vertekend beeld. Men denkt meer te weten, terwijl men feitelijk vervreemdt van de natuur.

‘Benutten van natuur en biodiversiteit gaat hand in hand, als partijen de neus dezelfde kant op hebben staan’
‘Benutten van natuur en biodiversiteit gaat hand in hand, als partijen de neus dezelfde kant op hebben staan’

Wat zou u de Nederlandse jagers aan advies mee willen geven?
Wees niet bang om de samenwerking aan te gaan met anderen. De motivatie is per partij anders, maar terreinbeheerders, ecologen en jagers willen in beginsel allemaal hetzelfde; een grotere biodiversiteit. Laten we elkaar hierbij helpen in plaats van elkaar in de weg te zitten.

Waar zou u heel Nederland op willen wijzen?
Men lijkt te vergeten dat natuur in Nederland relatief is. We leven in een cultuurlandschap dat is gemaakt en wordt onderhouden door de mens. Duurzame benutting van wild, schadebestrijding en populatiebeheer maken deel uit van het onderhoud van het landschap.

Over Jeroen Koorevaar
Jeroen Koorevaar (1979) is werkzaam als ecoloog bij Adviesbureau E.C.O. Logisch. Hij houdt zich hier bezig met inventariseren en monitoren van beschermde soorten reptielen, amfibieën, vissen, zoogdieren en vogels. Hij adviseert provincies, gemeenten, projectontwikkelaars, etc. hoe zij bij ruimtelijke ingrepen conform de geldende wetgeving met beschermde natuur om dienen te gaan. Daarnaast draagt Jeroen, als vrijwilliger, bij aan wetenschappelijk onderzoek naar vogels in Zambia, in samenwerking met de Universiteit van Cambridge.

  • Delen: