05:23
21:58
Nachtmodus
Foto: Anoeska Vermeij

Wet wapens en munitie: CDA en SP komen met motie

Jagers hebben niet alleen te maken met de wet Natuurbescherming. De Wet Wapens en Munitie (WWM) wordt de komende jaren minstens zo belangrijk. Dat maakt de chaos rond de e-screener wel duidelijk. Reden genoeg om in de aanloop naar de verkiezingen een aantal Kamerleden te vragen naar hun plannen voor drie belangrijke onderdelen uit de WWM.

Tekst: Oswin Schneeweisz

De Wet Wapens en Munitie dient een beetje opgefrist te worden’, stelde minister Grapperhaus in een kamerbrief. Daar is de Jagersvereniging het niet mee eens. De wet dient van de grond af aan opnieuw opgetuigd te worden. En als het gaat om het gebruik van de e-screener, geluiddempende middelen en de vermindering van de administratiedruk is nieuw debat op zijn plaats. Twee Kamerleden, Chris van Dam en Michiel van Nispen, over de toekomst van de e-screener, geluidwerende middelen en de meerjarige akte.

Verouderd
CDA-Kamerlid Chris van Dam nam het al eerder op voor jagers en sportschutters. Hij stelde onder meer kritische vragen aan de minister naar aanleiding van de e-screener en wilde weten hoe het kan dat mensen die al jaren bekend zijn bij de politie aan de hand
van ‘een nieuwbakken computertest tot hun eigen schaamte en verdriet weggezet worden als psychisch niet in orde’.

Van Dam: ‘Ik ben 19 jaar officier van justitie geweest en vanuit die praktijkervaring durf ik te stellen dat de WWM compleet verouderd is en in de loop der tijd een gedrocht is geworden waar niemand meer iets van snapt. Er moet een fundamentele herbouw plaatsvinden in twee etappes: eerst moet een architect aan het werk die het huis opnieuw gaat tekenen naar de wensen van dit moment en dan komt de aannemer om het in elkaar te zetten. Nu is de tendens om de architect over te slaan en weer een uitbouwtje te maken. De WWM moet meer in lijn komen met Europese regelgeving. Daarin zou dan ook de meerjarige digitale akte opgenomen kunnen worden, zodat de politie weer meer tijd heeft om thuiscontroles te doen. Daarom zal ik samen met Michiel van Nispen binnenkort een motie gaan indienen. Daar wil ik mij sterk voor maken!’

Chris van Dam: ‘De Wet Wapens en Munitie is een gedrocht geworden waar niemand meer iets van snapt’

Wantrouwen
Ook wil Van Dam de e-screener afgeschaft zien. ‘Jagers zijn in de regel zeer zelfbewuste mensen die op een verantwoorde wijze met hun wapens omgaan. De overheid moet hen vanuit vertrouwen benaderen, niet vanuit wantrouwen. Dat moet echt anders en daar wil ik mij volledig voor inzetten, want ik vind het een zeer bedenkelijke tendens dat onze overheid op allerlei terreinen de burgers steeds vaker wantrouwt. Ik zie zeker parallellen met andere zaken. Bijvoorbeeld met mijn ervaringen in de Commissie kinderopvangtoeslag.

Wat ik zelf met jacht heb? Ik ben opgegroeid nabij het Kroondomein en mijn vader kreeg elk jaar een haas van de plaatselijke jagers. Ik weet hoezeer jagers zich op vrijwillige basis inzetten voor natuurbeheer en natuurbehoud, maar ik zie ook dat dit bij leden van de Tweede Kamer nog te weinig bekend is.‘

Onbestaanbaar
SP-Kamerlid Michiel van Nispen is, net als Van Dam, van mening dat de WWM verouderd is en bovendien tegenstrijdig. ‘Met lapmiddelen, zoals de minister wil, kom je er niet. Daarom steunen wij als SP de motie van het CDA en nodigen wij andere partijen uit zich aan te sluiten. Ook vind ik dat de problemen met de e-screener op korte termijn aangepakt moeten worden. Er is al veel te veel onrecht veroorzaakt. Wij vinden dat het beoordelen van aanvragers van een vergunning altijd mensenwerk moet blijven. Ik vind het onbestaanbaar dat bij de beoordeling de menselijke maat zoek raakt. De e-screener kan daarbij eventueel hooguit gebruikt worden als ondersteunend middel.

Michiel van Nispen: ‘Wij vinden dat het beoordelen van aanvragers van een vergunning altijd mensenwerk moet blijven’

Geluiddempers
Van Nispen vervolgt: ‘Op sommige punten is de WWM, zoals ook Van Dam al aangeeft, hopeloos verouderd. Bijvoorbeeld als het gaat om het gebruik van geluiddempende middelen. De minister doet net alsof alleen criminele bendes die dingen gebruiken. Daarmee gaat hij voorbij aan het feit dat geluidsdempers een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan gehoorbescherming en daarmee aan de gezondheid van jagers.

Ook moet er bij de herziening van de wapenwetgeving goed gekeken worden naar vraagstukken zoals de meerjarige en digitale akte, de administratieve druk en de effectiviteit. Als de Jagersvereniging een goed voorstel heeft om de administratieve druk te verlichten zodat er meer ruimte ontstaat voor thuiscontroles, dan moet dat zeker besproken worden.’

Agenderen
De VVD wilde slechts via een partijstandpunt reageren. ‘Wij hebben ons in de afgelopen tijd onder andere ingezet voor herziening en verbetering van de e-screener door dit onderwerp bijvoorbeeld te agenderen bij debatten met minister Grapperhaus’, aldus een woordvoerder. ‘De e-screener is zeker niet perfect en we moeten blijven werken aan verbetering. Desondanks hebben we wel een manier nodig om de kans op misbruik van wapens te verminderen. Daarmee is de e-screener geen doel op zich, maar een middel om een doel te bereiken. Wanneer andere middelen daartoe beter in staat zijn, blijven we daar voor open staan. Uiteindelijk gaat het erom dat jagers de vrijheid behouden om hun hobby – met een belangrijke maatschappelijke waarde – goed uit te kunnen oefenen.’

Dit artikel verscheen in De Jager 2, 2021

  • Delen:

Gerelateerd nieuws