05:22
21:58
Nachtmodus

Waterfowlers’ Network verdiept zich in vleugelonderzoek

Begin april vond er een bijeenkomst met leden van het Waterfowlers’ Network plaats over vleugelonderzoek. Deze bijeenkomst vond plaats in Denemarken bij de Deense jagersvereniging. Het doel van deze bijeenkomst was het bepalen in welke vorm we vleugelonderzoek binnen het Waterfowlers’ Network kunnen inzetten voor monitoring van watervogels. 

In het vleugelonderzoek wordt er aan de hand van een vleugel bepaald of het om een mannelijk of vrouwelijk dier gaat en of dit een jong of oud dier is. Deze bepaling kan uitgevoerd worden op een vleugel van een geschoten dier. In Denemarken hebben ze al een systeem ingesteld waarbij de vleugels toegezonden worden en vervolgens door een expert worden bekeken. Dit kan een waardevolle aanvulling zijn op de al verzamelde afschotgegevens.

In Denemarken wordt dit vleugelonderzoek al gedaan. De resultaten van het onderzoek zijn onder andere gebruikt toen er vragen kwamen over de invloed van jacht op de houtsnippenpopulatie. Het bleek dat er in de eerste maand van het seizoen meer volwassen vrouwelijke vogels geschoten werden dan in opvolgende maanden. Als gevolg hiervan is het jachtseizoen iets aangepast. Zo kon op een dynamische en duurzame manier de jacht en de houtsnippopulatie worden behouden.

De Jagersvereniging oriënteert zich momenteel over hoe we samen met onze partners in het Waterfowlers’ Network dit vleugelonderzoek kunnen toepassen in Nederland. Het vleugelonderzoek kan ons namelijk meer informatie geven over de ganzen en eenden die we beheren en bejagen.

Anne ten Berge, ecoloog van de Jagersvereniging, onderzoekt de vleugel van een wintertaling

  • Delen:

Gerelateerd nieuws