05:33
21:38
Nachtmodus
Foto: Erik van Til

Partners Waterfowlers’ Network op bezoek in Nederland

Afgelopen week waren de partners van het Waterfowlers’ Network op bezoek in Nederland. Het Waterfowlers’ Network bestaat uit zeven jachtorganisaties gelegen in Noord- West-Europa. Eens per jaar wordt er een partnermeeting georganiseerd waarbij de partners fysiek bijeenkomen. Het doel van deze meeting is informatie delen over waterwild, projectvoortgang bespreken en netwerken. Dit jaar fungeerde de Jagersvereniging als gastheer en verzorgde zij het programma. In totaal waren er 18 mensen uit verschillende landen te gast.

Diverse lezingen
Het overleg werd op maandagmorgen gestart met updates over waterwild vanuit alle deelnemende partnerlanden. Opvallend was dat alle organisatie aangaven veel gevallen van vogelgriep gezien te hebben de afgelopen periode. Hierna volgde een lezing van Erik Keyheeg van Sovon over de wilde eend en dan met name de kuikenoverleving.

Op dinsdagmorgen was er een tweede ronde lezingen. Allereerst werd een project over het trekgedrag en gebruik van leefgebied van smienten besproken. Dit wordt mede door partners van het Waterfowlers’ Network uitgevoerd en is dit jaar van start gegaan. Op dit moment worden de dieren gezenderd en geringd in Engeland en Denemarken. Deze dieren zullen gedurende een periode van twee jaar gevolgd worden.

Vervolgens is er door de Finnish Wildlife Foundation een lezing gegeven over het beheer van wasbeerhond en Amerikaanse nerts. In Finland vormen deze dieren, en met name hun predatie op watervogels, een groot probleem. In geselecteerde gebieden wordt het beheer van deze dieren door een speciaal samengesteld jachtteam uitgevoerd. Dit zorgt ervoor dat in de kernzones minder predatie van watervogels voorkomt.

Ook het SOTKA project voor herstel van watervogelgebieden, waaraan vorig jaar een bijdrage vanuit de Jagersvereniging gedaan is, is nog steeds actief en succesvol. Er zijn al vele gebieden hersteld en er zullen er dit jaar wederom een aantal volgen.

Tot slot gaf de Jagersvereniging zelf een update over het eendenkorvenproject dat sinds afgelopen jaar samen met de partners van het Waterfowlers’ Network wordt uitgevoerd. Vanuit Denemarken, Engeland, Finland en Nederland zijn dit jaar wederom leden gevraagd nesten op te zetten en te monitoren. Daarnaast sluit Duitsland dit jaar ook aan bij de projectgroep. We kijken uit naar het komende broedseizoen!

Excursie naar eendenkooi
Als onderdeel van de partnermeeting stond ook een excursie naar eendenkooi Het Beloken Land in Montfoort gepland. Eendenkooien worden van oudsher gebruikt voor het vangen van wilde eenden ter consumptie. Tegenwoordig worden ze ook erkend als Nederlands cultureel erfgoed. Een toepasselijke excursie voor het Waterfowlers’ Network!

Aangekomen in Montfoort kregen de partners een uitgebreide presentatie over het de geschiedenis en het doel van eendenkooien. Het afpalingsrecht, kooikershondje, vangpijpen: voor veel partners was dit nieuwe informatie. Vervolgens mochten de partners een kijkje nemen bij de expositie en werden zij rondgeleid in de eendenkooi zelf.

In het gebied waar de eendenkooi ligt wordt ook veel aan weidevogelbeheer gedaan. Het weidevogelbeheer is bevorderlijk voor meerdere diersoorten. En dat was te zien: in de graslanden om de eendenkooien waren de vele rammelende hazen niet te missen.

Rondleiding in de eendenkooi. Foto: Erik van Til.

  • Delen:

Meer informatie


Gerelateerd nieuws