05:22
21:58
Nachtmodus

Vossen, buizerds en vogelgriep

In de wandelgangen gaan geruchten dat vos- en buizerd populaties stevig te lijden hebben onder de vogelgriep. Navraag bij DWHC leverde geen bevestiging hiervan. Er werden ook niet meer vossen voor onderzoek aangeboden dan normaal.

Alles wat aangeboden werd voor onderzoek is onderzocht. Dode dieren die niet aangeboden worden voor onderzoek kunnen officieel niets zeggen over doodsoorzaak vogelgriep. Officieel bekend aan vogelgriep gestorven zoogdieren zijn 9 vossen, 3 maal bunzing, 1 otter en een das. Die waren positief getest op vogelgriep bij hersenonderzoek.

Om een beter beeld te krijgen van sterfte onder aaseters door de vogelgriep vragen wij u om dood gevonden dieren zoals vossen en buizerds te melden via FRS/mobiel of Dora. Meld ook deze dood gevonden dieren bij het Dutch Wildlife Health Centre (DWHC) De mogelijkheden voor onderzoek van het dode dier worden telefonisch met de melder afgestemd.

Uiteraard moeten de algemene hygiënemaatregelen in acht worden genomen bij de omgang van vogelgriep verdachte dode dieren. (zie https://www.dwhc.nl/vragen/)

Overdracht van vogelgriep van vogel op mens is zeldzaam, maar mogelijk. Wereldwijd zijn van 2003 tot 2022 864 gevallen van menselijke infectie met H5N1-virus gemeld in 19 landen. Van deze 864 gevallen waren er 456 fataal, met een sterftecijfer van 53%. (bron: nieuwe oogst)

Praktisch aandachtspunt voor uw jachthond: Zijn er recent dode ganzen gevonden in het land waar de schadebestrijding plaatsvindt. Neem het risico niet om je hond ganzen te laten ophalen!

  • Delen:

Meer informatie


Gerelateerd nieuws