06:29
20:45
Nachtmodus
Foto: Jan van der Greef

Vogelgriep teistert nog altijd het land – maatregelen blijven van kracht

Het afgelopen jaar wordt Nederland flink geteisterd door het besmettelijke vogelgriepvirus. Naast gehouden vogels worden ook veel wilde vogels getroffen door de vogelgriep. Met als gevolg dat zieke en dode vogels in het buitengebied er voor zorgen dat andere (wilde en uiteindelijk ook gehouden) dieren eveneens besmet raken. Jagers zijn jaarrond de oren en ogen in het buitengebied, ook nu zij buiten het jachtseizoenen volop in het veld actief zijn met werkzaamheden als biotoopverbetering, schadebestrijding en bescherming van weidevogels.

Op het moment dat er op een (pluimvee)bedrijf of bij een vogelhouder vogelgriep is geconstateerd worden er door de rijksoverheid beperkende maatregelen ingesteld om verdere besmettingen te voorkomen. Zo worden de vogels van een besmette locatie geruimd en geldt er in een straal van 10 kilometer een vervoersverbod èn dus ook een jachtrestrictie.

 Verstorende activiteiten
Diverse jagers kunnen hierdoor al maanden geen beheer of schadebestrijding kunnen uitvoeren. Dit betekent dat de schade aan bijvoorbeeld landbouwgewassen toeneemt.

De Jagersvereniging houdt bij waar vogelgriepbesmettingen zijn via de website en nieuwsbrief. 

Wat is vogelgriep?
Vogelgriep is een virus dat voorkomt bij gehouden en wilde vogelsoorten. Er zijn laagpathogene vormen (milde griep) en hoogpathogene vormen (ernstige of dodelijke ziekteverschijnselen). Het vogelgriep virus H5N8 is hoog pathogeen en voor pluimvee dodelijk. Dit is dan ook de variant die de afgelopen maanden in Nederland aanwezig is. Het kan in sommige gevallen bij de mens voor ziekteverschijnselen zorgen bij intensief contact met zieke dieren. Ook kan vogelgriep worden overgedragen op zoogdieren, zoals honden. Besmetting treedt vooral op via onderling contact tussen de dieren, lucht en uitwerpselen. Op pluimveebedrijven vinden besmettingen ook plaats via kleding en schoeisel. Vandaar ook een ophok- en afschermplicht bij uitbraken. Houd honden daarom uit voorzorg aan de lijn bij plekken waar dode (water)vogels kunnen liggen!

Maatregelen

Eén van de maatregelen is een gedeeltelijk jachtverbod in een gebied van 10 kilometer rondom het getroffen bedrijf. In dit gebied mogen wilde watervogels niet bejaagd worden. Andere jachtactiviteiten mogen wel plaatsvinden, mits er geen wilde watervogels worden verstoord.

Uitzondering op het 10 km jachtverbod is dat het jagen, vangen en doden van dieren wel is toegestaan, indien van toepassing:

  1. ter bescherming van de veiligheid van het luchtverkeer;
  2. ter bestrijding van muskusratten;
  3. ter voorkoming van schade door konijnen op industrieterreinen; of
  4. in het kader van wetenschappelijk onderzoek.

In dit geval mogen ter bescherming van de veiligheid van het luchtverkeer wel vogels (ganzen) geschoten worden.

  • Delen: