06:29
20:45
Nachtmodus
Foto: Anoeska Vermeij

Verstrekking jachtaktes en Europese wapenpassen hervat

De afgelopen periode heeft de Jagersvereniging veel contact gehad met de Nationale Politie en nadrukkelijk gewezen op de belangen voor de jagers in het buitenland en de nieuwe aanvragers in relatie tot het niet verlengen/verstrekken van de jachtaktes.

Vanmiddag ontving de Jagersvereniging bericht vanuit de Nationale Politie betreft de jachtakteverlengingen. Vanaf 3 maart maakt de korpschefstaken een eerste start met het verstrekken van jachtaktes, wapenvergunningen en Europese vuurwapenpassen. Vanwege de vele aantallen zullen in eerste instantie de aanvragen van jachtaktes waar bijzondere belangen spelen worden behandeld.

Prioriteit
Jachtaktes van jagers die in situaties verkeren waar er economische belangen spelen of risico’s van aansprakelijkheid of volksgezondheid zijn zullen als eerst behandeld worden. Zo zijn er bijvoorbeeld jagers die hun jachtakte nodig hebben voor de aanvraag van een jachtakte in Duitsland. Hierbij geldt dan wel dat de aanvrager moet kunnen aantonen dat bijzondere belangen in het geding zijn. Dit kan door het tonen van een bewijs van ‘pacht’, een bewijs van ‘eigen jacht’ of een zogenaamde Begehungsschein. Zonder deze bewijzen zal de aanvraag voor jachtakte niet geprioriteerd worden.

Overige jachtaktes
Alle overige jachtaktes zullen daarna afgewerkt worden. Dit geldt ook voor de eerste aanvragers waarvan bij de korpscheftaken bekend is dat zij al enige tijd wachten op hun jachtakte. Indien een eerste aanvrager te maken heeft met een van de bovenstaande bijzondere belangen, dan kan hij/zij hierover in contact treden met het team korpscheftaken van de eenheid. Bijschrijving van wapens zal alleen bij dringende zaken en voor zover mogelijk in de afspraken worden meegenomen.

Corona
Het afhalen van de jachtakte bij de eenheid zal gebeuren met in achtneming van de coronamaatregelen. Dit betekent dat de verwerkingssnelheid van te verstrekken jachtaktes lager is dan normaal gesproken. Hierdoor kunnen de wachttijden oplopen. De bezetting van de teams bij de politie-eenheden en het werkaanbod van zaken per team vertoont eveneens verschillen. Deze factoren kunnen leiden tot verschillen in de uitvoering.

Eventuele verlenging tot 1 juli
De minister heeft de mogelijkheid gegeven om jachtaktes tot 1 juli te verlengen. Als dat nodig is, zal de politie dat doen. Indien de formele verlenging van de jachtakten niet voor 1 juli 2021 gerealiseerd kan worden, wordt er vroegtijdig door de Nationale Politie met de minister overlegd hoe hiermee om te gaan.

  • Delen:

Gerelateerd nieuws