06:29
20:45
Nachtmodus
Foto: Anoeska Vermeij

Verlenging jachtakte tijdens corona 2021

Bij de Jagersvereniging kwamen afgelopen weken meerdere telefoontjes binnen over de wijze van verlenging van de jachtakte nu de politiebureaus vanwege corona gesloten zijn. Na veelvuldig contact tussen onze afdeling Juridische Zaken en de afdeling Korpscheftaken van de landelijke politie is nu het volgende duidelijk: jachtaktehouders krijgen van hun politiekorps een bericht om de benodigde materialen inclusief de jachtakte op te sturen, waarna de aktehouder de nieuwe jachtakte later op het bureau kan ophalen. In de tussenliggende periode kan de jager middels een foto of kopie van zijn akte bij controle aantonen in het bezit te zijn van een geldige jachtakte.

Door corona kunnen de afdelingen korpscheftaken van de verschillende politie-eenheden op dit moment geen invulling geven aan de gebruikelijke procedure van jachtakteverlengingen. Omdat dit bij jagers de nodige vragen opriep zocht de afdeling Juridische Zaken contact met het ministerie van Justitie en Veiligheid en Landelijke politie. Immers, ruim 26.000 jachtaktes moeten voor 1 april a.s. opnieuw verlengd zijn.

Aanvraag per post, persoonlijk ophalen

De afdeling Korpscheftaken van de Landelijke politie laat weten dat de werkwijze er gedurende de sluiting van de politiebureaus als volgt uit zal komen te zien. De jachtaktehouder krijgt van het politiekorps per brief het verzoek om zijn of haar verlengingspapieren + jachtakte op te sturen. Op het politiebureau worden vervolgens de administratieve handelingen verricht om de akte te verlengen. Wanneer de coronamaatregelen het weer toelaten zal de jager van zijn korps een uitnodiging krijgen de jachtakte persoonlijk op te halen en de leges te voldoen.

Foto of kopie in tussenliggende periode rechtsgeldig

In de tussenliggende periode – wanneer de akte op het politiebureau is – kan de jachtaktehouder bij controle door politie of medewerkers van de Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD) een kopie of foto van zijn geldige akte tonen. Wanneer politie of handhavers vragen hebben, kunnen zij zich wenden tot het team korpscheftaken van het politiekorps waar uw akte is. Zo wordt voorkomen dat jagers niet kunnen voldoen aan de eis om een geldige jachtakte te tonen tijdens activiteiten in het kader van jacht, beheer en schadebestrijding.

Uitzonderlijke en eenmalige werkwijze

Vanuit de afdeling Korpscheftaken van het ministerie van Justitie en Veiligheid wordt benadrukt dat dit een eenmalige werkwijze is vanwege de coronamaatregelen die alleen geldt voor dit jaar.

  • Delen:

Gerelateerde items