05:24
21:58
Nachtmodus

Update intrekking vrijstellingen Gelderland 07/09: Schadebestrijding vanaf heden weer mogelijk

Op 7 september heeft Gedeputeerde Staten van Gelderland het inmiddels aangepaste Faunabeheerplan jacht en uitvoering vrijstelling
goedgekeurd. Zoals de Rechtbank Gelderland in haar uitspraak aangaf is dit goedkeuringsbesluit voorzien van méér onderbouwing. Het faunabeheerplan kon op basis van de beschikbare gegevens uitgebreider worden onderbouwd. Dit betekent concreet dat jagers vanaf heden weer gebruik kunnen maken van de landelijke en provinciale vrijstellingen en dus de schadebestrijding weer kunnen hervatten.

Nieuw goedkeuringsbesluit
Eerder maakte de provincie Gelderland al bekend niet meer de weg van de voorlopige voorziening te kiezen, maar een nieuw goedkeuringsbesluit te schrijven. Op deze manier zou het hervatten van schadebestrijding sneller mogelijk zijn. Het door de provincie ingestelde beroep bij de Raad van State blijft staan, omdat de provincie het niet eens is met de uitspraak. De provincie schat in dat de Raad van State in de loop van 2022 een beslissing kan nemen op het hoger beroep. Intussen dient het nieuwe goedkeuringsbesluit als oplossing.

Zaak Noord-Holland
Zoals eerder kenbaar gemaakt heeft de Raad van State op 4 augustus jl. een vergelijkbare zaak behandeld in de provincie Noord-Holland in relatie tot de zaak in Gelderland. De Rechtbank in Haarlem was daar eerder van mening dat er geen schadeonderbouwing voor de landelijk vrijgestelde soorten nodig is. De Faunabescherming, dezelfde partij die de zaak in Gelderland voor de rechter heeft gebracht, is hiertegen in hoger beroep gegaan bij de Raad van State. De Raad van State heeft een toelichting gevraagd aan het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Ministerie LNV). Er zal op korte termijn een tweede zitting plaatsvinden in deze zaak. Het Ministerie van LNV zal uiterlijk 7 oktober a.s. een toelichting geven.

Belangrijk punt dat in beide rechtszaken terugkomt is dat schade veroorzaakt door vrijgestelde soorten tot op heden nooit in aanmerking kwam voor een financiële tegemoetkoming van faunaschade en daarmee niet op structurele wijze werd geregistreerd. Geregistreerde schadecijfers zijn om die reden niet inzichtelijk te maken omdat die schades niet getaxeerd worden. Momenteel wordt daarom nog steeds onderzocht of de twee zaken (Gelderland en Noord-Holland) gebundeld kunnen worden.

Jagersvereniging ondersteunt hoger beroep
De Jagersvereniging ondersteunt het hoger beroep dat de provincie tegen de oorspronkelijke uitspraak van de rechtbank heeft ingesteld. Ook zal zij zich blijven inspannen om een structureel betere regeling voor elkaar te krijgen. Daarvoor is het van groot belang dat er een goed beeld ontstaat over de omvang van de daadwerkelijk aangerichte faunaschades hetgeen een gezamenlijke uitdaging is voor de faunabeheereenheid, de agrarische sector en de wildbeheereenheden.

Lees het officiële besluit van de Gedeputeerde Staten van Gelderland

Goedkeuring faunabeheerplan jacht en uitvoering vrijstelling 2017-2023
  • Delen:

Gerelateerde items