06:27
20:46
Nachtmodus
Foto: Anoeska van Slegtenhorst

Update e-screener 13/12 – Rechter geeft jagers gelijk

Elf december jongstleden heeft de rechter in Roermond alle zes verzoeken toegewezen en bepaald dat de gedupeerde leden hun akte, wapens en munitie zo spoedig mogelijk moeten terugkrijgen. Deze gedupeerde Limburgse leden waren hun akte en wapens kwijtgeraakt naar aanleiding van een negatieve uitslag van de e-screener.

Op 4 december vroeg de Jagersvereniging om een voorlopige voorziening bij de rechtbank, in een poging om ervoor te zorgen dat de gevolgen voor getroffen leden ongedaan worden gemaakt en ze op korte termijn weer kunnen jagen. En met succes: de rechter geeft de jagers gelijk.

De rechter zet vraagtekens bij de validiteit en betrouwbaarheid van het instrument. Zo gaf hij aan dat de test ‘meer vragen oproept dan zij beantwoordt’. Ook andere argumenten die zijn ingebracht door de Jagersvereniging behandelde de rechter. De rechter stelt dat ‘verzoekers worden geconfronteerd met conclusies en daaraan verbonden rechtsgevolgen waartegen zij zich nagenoeg niet kunnen verweren.’

Bovendien wringt de rechtsongelijkheid. Nadat de e-screener voor bestaande gevallen werd opgeschort, bleven de gevolgen (het kwijtraken van wapens en akte) voor deze zes gedupeerden leden gelijk. De korpschef had met de gedupeerden een zienswijzegesprek moeten aangaan. De rechter geeft in zijn uitspraak aan dat deze zes jagers voorlopig hun akte en wapens terugkrijgen en dat de verweerder (korpschef) de proceskosten moet betalen.

Lees de volledige uitspraak op de website van Rechtspraak

Uitspraak voorzieningenrechter van 11 december 2019 op het verzoek om voorlopige voorziening
  • Delen:

Meer informatie


Gerelateerd nieuws


Gerelateerde items