05:50
21:39
Nachtmodus
Foto: Ian Wouda

Update e-screener 08/11/19 – Jagersvereniging stuurt stukken naar Ministerie

Geef gedupeerde jagers zo snel mogelijk wapens en akte terug


Vandaag stuurde de afdeling Juridische Zaken een reeks beroepschriften naar het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Het gaat om een administratief beroep tegen de beslissing van de korpschef om de jachtakte in te nemen. De inhoud is door de juristen in nauw overleg met het advocatenkantoor en 54 gedupeerde jagers opgesteld. Het doel is om snel een uitspraak van het Ministerie te krijgen, waarmee de beslissing om de wapens en akte in te nemen, wordt teruggedraaid.

De juristen en de advocaat van de Jagersvereniging zijn van mening dat de het intrekken van de akte en de inname van de wapens onrechtmatig is. Ze vinden dat om de volgende redenen:

  1. de korpschef heeft niet de juiste procedure gevolgd
  2. de e-screener levert niet de informatie op die men wil meten
  3. de beslissing om de akte in te nemen is in strijd met behoorlijk bestuur
  4. de wettelijk voorgeschreven procedure is niet gevolgd

De Jagersvereniging verwacht dat de Minister elk van de redenen gaat beoordelen en op basis hiervan de beslissing van de korpschef terugdraait.

  • Delen:

Meer informatie


Gerelateerd nieuws