05:22
21:58
Nachtmodus
Foto: Michael Migos

Teller Duitse varkenspest loopt op naar 29 – Nieuwe Oogst

Het Duitse Friedrich Loeffler Instituut (FLI), het onderzoeksinstituut naar dierziekten, bevestigde op 23 september dat het aantal besmette wilde zwijnen was opgelopen naar 29 stuks. Twee weken geleden kwam de eerste melding. Alle besmette dieren zijn gevonden binnen in het zogenaamde ‘kerngebied’. Dit gebied wordt nu omsloten door een tijdelijke elektrische afrastering van 60 kilometer.

Binnen het kerngebied zijn akkerbouw- en bosbouwwerkzaamheden stilgelegd. Als duidelijk is dat de besmettingen binnen het kerngebied blijven, wordt gestart met een intensivering van de jacht op wilde zwijnen. Het hekwerk wordt dan ook vervangen door een vast hekwerk.

Honden, helicopters en drones

ZLTO meldt op haar site dat de Duitse autoriteiten de zoektocht naar karkassen verder hebben opgevoerd. Zoekploegen maken gebruik van getrainde honden uit andere deelstaten. Ook wordt gebruik gemaakt van helicopters met warmtebeeld en van drones.

Standpunt van de Jagersvereniging

 • Jagen op wilde zwijnen in gebieden waarin besmetting voorkomt vraagt om strenge hygiënemaatregelen. Raadpleeg de lokale jagersverenigingen, overheden en kaartbronnen voor de laatste informatie. Houdt in de gaten dat recente kaartjes met uitbraken nooit helemaal accuraat zijn en besmet gebied dus ook groter kan zijn;
 • Transport van (geschoten) wilde zwijnen uit besmet gebied is verboden. Dit geldt ook voor producten of delen van wilde zwijnen. Tanden van geschoten zwijnen vormen geen significant risico en mogen wel meegenomen worden. U dient deze ter plaatse van het afschot uit de schedel te verwijderen, te reinigen en indien mogelijk te ontsmetten;
 • Wanneer jagers in of rond besmet gebied komen, ook al is het niet voor de jacht op wilde zwijnen, dienen zij op de locatie zelf maatregelen te nemen zoals reiniging en ontsmetting van alle materialen die mogelijk in aanraking zijn geweest met wilde zwijnen of bloed. Concreet: grondig reinigen en indien mogelijk ontsmetten van auto, materialen, kleding en schoeisel;
 • Zorg dat jachthonden niet in contact komen met wilde zwijnen, of delen van wilde zwijnen;
 • Ook bij jacht buiten de besmette gebieden is reiniging belangrijk als preventieve maatregel;
 • Het meenemen van wild uit niet besmet gebied naar Nederland dient volgens actuele hygiëneprotocollen plaats te vinden. Zorg dat u op de hoogte bent van de in dat land of gebied geldende regelingen;
 • Vermijd bezoek van varkenshouderijen binnen 72 uur na de jacht en ga niet met kleding en schoeisel die u in het veld gedragen heeft een varkenshouderij bezoeken;
 • Neem contact op met de NVWA wanneer u in Nederland verdachte zwijnenkadavers aantreft. Gebruik hiervoor het landelijk meldpunt voor dierziekten, telefoonnummer: 045 – 5463188.
 • Voor meer informatie:
  WBVR
  OIE
  GD
  DWHC

Lees het nieuwsbericht op Nieuweoogst.nl

Teller Duitse varkenspest loopt op naar 29
 • Delen:

Meer informatie