05:53
21:37
Nachtmodus
Foto: Michael Migos

Raad voor Dieraangelegenheden zet verkenning maatschappelijke dialoog wolf voort

Jagersvereniging en IFAW Nederland blij met oppakken vervolgtraject

De Minister voor Natuur en Stikstof vroeg de Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA) op 22 november 2022 een brede maatschappelijke dialoog te organiseren over de positie van de wolf in Nederland. De vraag volgde op de presentatie en aanbieding van de uitkomst van de verkenning hiernaar door de Jagersvereniging en het IFAW (International Fund for Animal Welfare) bijna een jaar geleden. De RDA is tevens gevraagd met een advies te komen over hoe we in Nederland kunnen samenleven met de wolf. Lange tijd bleef het stil, maar nu heeft de RDA aangegeven de handschoen op te pakken.

De afgelopen maanden heeft de Raad zorgvuldig de tijd genomen om zich te oriënteren op het organiseren van een dialoog, zo stelde de RDA in een verklaring. Verder meldde de Raad erg blij te zijn met al het werk dat de Jagersvereniging, het IFAW en het bureau Alcedo Consultancy hebben verzet. De door deze partijen uitgevoerde verkenning was de eerste fase van een proces om tot een gezamenlijk gedragen visie te komen, begrip te krijgen voor de verschillende standpunten en verdere verharding van het debat rondom de wolf te voorkomen. De RDA ziet de uitkomst als een goede basis om verder te praten over ‘hoe nu verder met de wolf in Nederland’.

Wens

Uiteindelijk hebben 33 uiteenlopende, maatschappelijke organisaties meegewerkt aan deze eerste verkenning door de Jagersvereniging en het IFAW. Vrijwel alle organisaties hadden een positieve houding ten aanzien van een maatschappelijke dialoog over de toekomst van de wolf in Nederland. Bij velen leeft de wens van een bredere, evenwichtiger en meer genuanceerde discussie, waarmee begrip gekweekt kan worden voor andere meningen over de terugkeer van de wolf in Nederland. Deze wens is niet vreemd, want de polarisatie op het onderwerp neemt steeds verder toe. Voor- en tegenstanders nemen stevig stelling, vooral vanuit emotionele argumenten.

Langdurig proces

Willem Schimmelpenninck van der Oije, directeur Jagersvereniging: “Wij, de Jagersvereniging en IFAW Nederland, zijn verheugd dat onze oproep door de Minister uiteindelijk is opgepakt. De afgelopen maanden voerden wij gesprekken met de RDA. Daarin legden we de RDA uit hoe wij de verkenning hebben uitgevoerd en wat er naar onze mening nodig is voor een succesvol vervolg. Dit proces om te komen tot een vervolg op de verkenning heeft langer geduurd dan wij vooraf hadden verwacht. Dat vinden wij erg jammer, te meer omdat er tijdens afronding van de Verkenning veel draagvlak bij de deelnemers was om door te pakken. Wij hopen dat die motivatie niet verloren is gegaan.”

Bijeenkomst

Inmiddels heeft de RDA de 33 betrokken maatschappelijke organisatie uitgenodigd om aan het vervolgproces van het maatschappelijk debat deel te nemen. Tijdens een bijeenkomst wordt onderzocht welke weg wordt ingeslagen en welke vragen er nog liggen.

  • Delen:

Gerelateerd nieuws