05:53
21:37
Nachtmodus

Wolf geen aanleiding voor opschorten faunabeheer Veluwe

Stichting Faunabescherming vangt bot bij rechtbank.

Het beheer van grote hoefdieren op de Veluwe kan ondanks de komst van de wolf gewoon doorgaan. Dat heeft de rechtbank Midden-Nederland dinsdag 26 mei bepaald. De Stichting Faunabescherming vindt dat het bejagen van damherten, edelherten, wilde zwijnen en reeën leidt tot verstoring van de wolf en spande een rechtszaak aan tegen de ontheffing van Gedeputeerde Staten (GS). Volgens de rechtbank is het echter niet duidelijk of de wolven inderdaad door de jacht worden verstoord.

De rechtbank oordeelt dat uit het rapport dat werd ingebracht door de Faunabescherming niet blijkt dat de mogelijke verstoring invloed heeft op de overlevingskansen, de voorplanting of het leefgebied van de wolf. De beschermde diersoort heeft zich de afgelopen jaren op de Veluwe gevestigd met meerdere roedels.

Schadebestrijding en populatiebeheer

Op de Veluwe vindt al jarenlang afschot van wilde hoefdieren plaats met het oog op schadebestrijding en populatiebeheer. In het kader hiervan hebben GS aan de Faunabeheereenheid (FBE) Gelderland voor het laatst in september 2019 een ontheffing krachtens de Wet natuurbescherming verleend voor het opzettelijk doden van het edelhert en damhert en de ree en voor het opzettelijk doden en vangen van wilde zwijnen. De FBE Gelderland heeft daarom als derde partij deelgenomen aan het geding, om de kwestie nader te duiden.

Tegen de uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland kan nog hoger beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

  • Delen:

Gerelateerd nieuws