05:23
21:58
Nachtmodus

WildLifeNL wil kritische analyse omgang wilde dieren

Hoe kunnen mensen en wilde dieren beter samenleven? Dit is één van de hoofdvragen van het wetenschappelijk project WildLifeNL dat onlangs van start is gegaan. In het project dat tot 2030 loopt onderzoeken wetenschappers samen met maatschappelijke partners de interactie tussen mens en dier in twee ‘proeftuinen’: Kennemerduinen bij Haarlem en het Limburgs grenspark Kempen-Broek. De Jagersvereniging is één van de achttien maatschappelijke partners in het project. 

Bestaande populaties grote hoefdieren nemen toe, grote grazers worden ingezet als onderdeel van natuurbeheer. Sommige diersoorten zoals de bever en otter zijn geherintroduceerd, en weer andere soorten, zoals de wolf, de wilde kat en de goudjakhals keren terug naar Nederland. Deze ontwikkeling leidt onder meer tot spanningen tussen mensen en dieren en tot verschillende vormen van faunaschade. Volgens de onderzoekers is het tijd voor een kritische analyse van omgaan met de in het wild levende dieren.

Wetenschappelijke data

WildLifeNL wil de positieve en negatieve ervaringen van ontmoetingen tussen mensen en dieren in de twee proeftuinen vastleggen. Hierin worden de nieuwste inzichten uit de sociale wetenschap, filosofie, ecologie en techniek gecombineerd. De Jagersvereniging ziet het als haar taak om in dit consortium een bijdrage te leveren door het aanbrengen van wetenschappelijke data met betrekking tot faunabeheer.

Daarnaast blijft de Jagersvereniging gedurende het proces goed aandacht vragen voor de praktische uitvoerbaarheid van toekomstig faunabeheer voor onze leden. Jagers zijn dagelijks in het veld om veranderingen in de natuur te monitoren. Veranderingen in biotoop en effecten op bijvoorbeeld biodiversiteit worden door de jagers snel opgemerkt, zodat hierop kan worden geanticipeerd. Aan deze waardevolle kennis en inzichten mag in dit soort projecten niet voorbij worden gegaan.

  • Delen: