06:29
20:45
Nachtmodus
Foto: Robert-Jan Asselsbergs

Persbericht – Ledenaantal Jagersvereniging groeit twee jaar op rij

Amersfoort – Vandaag maakt de Jagersvereniging bekend dat het ledenaantal is gegroeid met bijna 200 leden van 19.762 begin 2017 naar 19.947 in 2019. Ook verwelkomt de Jagersvereniging met ingang van vandaag ruim 770 nieuwe jagers die dit jaar de jachtopleiding volgen. Zij maken gebruik van het aanbod voor een jaar gratis lidmaatschap van de Jagersvereniging.

Nederland kent ongeveer 27.000 jachtaktehouders. Met een betaald lidmaatschap van zo’n 20.000 leden is bijna 75% van de Nederlandse jagers vrijwillig lid van de Jagersvereniging. Daarnaast zijn jagers regionaal georganiseeerd in bijna 300 wildbeheereenheden, die bijna alle vrijwillig lid zijn van de Jagersvereniging.

Veel aanmeldingen jachtopleiding
De jachtopleiding is dit jaar alweer nagenoeg volgeboekt. De Stichting Jachtopleidingen Nederland besloot vanwege het grote aantal aanmeldingen zelfs een extra cursus aan te bieden. Deze was binnen drie dagen volgeboekt. In een eerder gehouden onderzoek van Zest Marketing onder jachtcursisten gaf 80% van jachtcursisten aan dat actief zijn in de natuur een reden is om de opleiding te volgen. Het voorkomen van schade en het kunnen eten uit de natuur wordt door zo’n 60% als reden voor het volgen van de jachtopleiding genoemd. [i] Onderzoek van CLM in 2015 toonde aan dat jagers en lokale jagersverenigingen zoveel vrijwilligerswerk verrichten dat dat gelijk staat aan 13.000 fulltime banen[ii]. Hiermee vormen jagers een buitengewoon groot vrijwilligersnetwerk in het Nederlandse buitengebied.

Jachtcursisten en de Jagersvereniging
Jagers in opleiding kunnen zich bij de aanmelding voor de jachtopleiding ook aanmelden voor een jaar gratis lidmaatschap van de Jagersvereniging. Meer dan 770 nieuwe jagers maakten van dit aanbod gebruik. Daarmee ontvangen de cursisten 12 maal gratis het blad De Jager én vier maal het nieuwe blad Buit. Ook kunnen cursisten vijf dagen per week terecht bij het verenigingsbureau voor vragen over jagen, hulp bij wet- en regelgeving, deelname aan het mentorschapsprogramma etc. Voor de cursisten geldt dat ze na het behalen van het diploma de eerste periode de WA-jachtverzekering gratis krijgen en in hun tweede lidmaatschapsjaar slechts de helft van de contributie betalen.

Directeur Laurens Hoedemaker: ‘Overheid moet speerpunt maken van werkbare regelgeving’
Laurens Hoedemaker, directeur van de Jagersvereniging, is blij met de groei van het aantal leden: ‘Het is goed om te zien dat onze vereniging blijft groeien. Dat betekent dat steeds meer jagers het belang van goede belangenbehartiging inzien.’ Over de populariteit van de jachtopleiding zegt hij: ‘Dat jaar op jaar ook de jachtopleiding volgeboekt is, is buitengewoon goed en belangrijk nieuws voor de Nederlandse natuur. Het is in deze tijd niet meer vanzelfsprekend dat mensen zich vrijwillig inzetten voor natuurbeheer en -bescherming. Daarnaast is natuurbeheer en -bescherming kostbaar. De overheid zou om die reden een speerpunt moeten maken van eenvoudiger, werkbare regelgeving voor jagers en lokale jagersverenigingen. We zien dat nu nog teveel tijd opgaat aan complexe, overbodige en soms zelfs tegenstrijdige administratie.’

[i] Onderzoek Zest Marketing, juli 2018 – Young Conservationists, Onderzoek onder startende jagers
[ii] Onderzoek CLM, april 2015 – Waarde van de jacht

<Einde>

Gratis lidmaatschap gemist?
Voor de jachtcursisten die het aanbod voor een jaar gratis lidmaatschap & alle voordelen van de Jagersvereniging hebben gemist… Het kan nog! Meld je alsnog zo snel mogelijk aan via de Stichting Jachtopleidingen Nederland: [email protected]

Dit aanbod geldt natuurlijk alleen voor de mensen die op dit moment de jachtopleiding volgen!


Meer informatie